Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. -- Deuteronomium 6:4-5 (DagelijksWoord.nl)

Beroep van de gemeente van Zaamslag op ds. Uitslag

De kerkenraad deelt u mee dat dominee Uitslag bedankt heeft voor het beroep dat de gemeente van Zaamslag op hem heeft uitgebracht. Wij zijn als kerkenraad de Heere dankbaar dat dominee Uitslag als herder en leraar zijn werk nog mag blijven doen in onze gemeente. Dat dit mag zijn tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs (Efeze 4:11 en 12).

Anderzijds is het voor de gemeente van Zaamslag een teleurstelling dat dominee Uitslag heeft bedankt. We dragen deze gemeente hartelijk aan de Heere op, dat zij ook op Gods tijd weer een eigen herder en leraar uit Zijn Hand mogen ontvangen.