Kerkenraadsvergadering met belijdeniscatechisanten